24 júl, streda, 2024
A- A A+

Cetínka

Poľovnícke združenie „Cetínka“

Predseda: Alexander Borbély
Tajomník: Ľudovít Pavlovič
Hospodár: Marián Ravasz
Finančný hospodár: Šranko Rastislav
Kynologický referent: Juraj Jaruška
Dozorná rada: doc.Ing.Peter Szovics, PhD., Tibor Prešinsky, Ladislav Kmeťo


Počet členov PZ je 28 + 4 kandidáti na členstvo (stav ku 25.2.2012).