24 júl, streda, 2024
A- A A+

Zmluvy

2023
24. 10. 2023
Dotácia na projekt
„Po stopách našej minulosti Örökségünk nyomában“
1000, -€
Fond na podporu kultúry národnostných menšín Bratislava
19. 10. 2023 Zmluva o poskyt. audítorských služieb 2 100,- € NB Consult s.r.o. Banská Bystrica
17. 10. 2023 Leasingová zmluva 26 000,- € ČSOB Leasing, a.s. Bratislava
20. 09. 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie 1771/2023 5 000,- €

NSK Nitra

08. 09. 2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 8 550,- € Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. Golianovo
11. 07. 2023 Zmluva o poskyt.dotacie na podporu športu 450,- € NSK Nitra
11. 07. 2023 Zmluva o poskyt.dotacie na podporu kultúry 400,- € NSK Nitra
29. 06. 2023 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 200,- € NSK Nitra
14. 06. 2023 Kúpna zmluva 200,- € Ing.L.Kartousová, Ing. M. Bílik
02. 06. 2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112816 9,40 €/MWh Energie2, a.s. Bratislava
02.06. 2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS 0,00 € DEUS
25. 05. 2023 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb Viď. Čl. IV ZŠ, Zariadenie školského stravovania Vinodol
11. 05. 2023 Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o prevádzkovaní tlakovej kanalizácie Obce Veľký Cetín č. TK 1/2023

Oprava Čl. I. a Čl. II.

MICHEL SERVIS s.r.o. Dolné Obdokovce 332

28. 04. 2023 Kúpna zmluva auto Seat Leon 600,- € Obec Vinodol
26. 04. 2023 Príkazná zmluva č. 29/VO/04/2023/EL-KSVO 600,- €

1. Príkazník: Nitrianske Reg.združ. ZMOS

2. Dodávateľ: Komunál-Servis-Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice

17. 04. 2023 Zmluva o nájme konzol ob.rozhlasu a zmluva o nájme komunikačného vedenia 1,- € Aeronet   Profi s.r.o. Paňa
10. 03. 2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 400,- €/mesačne JUDr. Róbert Hipp, MBA
06. 03. 2023 Zmluva o dodávke plynu „Cenník Dodávateľa“ www.spp.sk SPP, a.s. Bratislava
24. 02. 2023 Zmluva o dielo č. 1/2023 214 151,56  € AB-STAV s.r.o Malý Cetín 157
23. 02. 2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny (OM ZH 493) Cenové rozhodnutie ZSE ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1
23. 02. 2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny (OM Nová 701) Cenové rozhodnutie ZSE ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1
09. 02. 2023 Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní tlakovej kanalizácie Obce Veľký Cetín č. TK 1/2023 Čl. III. ods.3 MICHEL SERVIS s.r.o. Dolné Obdokovce 332
08. 02. 2023 Zmluva o dodávke plynu „Cenník Dodávateľa“ www.spp.sk SPP, a.s. Bratislava
18. 01. 2023 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia do distrib.sústavy NI 373 ZS 127,98 € Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
16. 01. 2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifik.certifikátu pre elektr.pečať bezodplatne NASES
2022
31. 12. 2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 127 058,51 € PODZOBORIE, n.o., Nitra
28. 12. 2022 Licenčná zmluva 200,- € eSYST, s.r.o. Žilina
22. 12. 2022 Dohoda o uznaní pohľadávky o prijatí splátkového kalendára o použití projektovej dokumentácie 11 112,- € AGROPROJEKT s.r.o. Nitra
09. 12. 2022 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E4186 08U02 204 630,00,- € Environmentálny fond Nevädzová 806/5, Bratislava
28. 11. 2022 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Jedáleň základnej školy Veľký Cetín 204 630,00,- € Environmentálny fond Nevädzová 806/5, Bratislava
10.11.2022 Zmluva o poskytnutí podpory 11 053,- € Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
21.10.2022 Zmluva o prevádzkovaní č. 42/05/71739/22 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra
07.10.2022 Príkazná zmluva č. 10/VO/06/2022/EL-KS 400,- € 1. Príkazník: Reg.združ. ZMOS-Požit.región
2. Dodávateľ: Komunál-Servis, s.r.o. Prešov
22.09.2022 Príkazná zmluva č. 44/VO/08/2022/PL-KS 400,- € 1. Príkazca: Obec Veľký Cetín
2. Príkazník: Obec Mužla
3. Dodávateľ: Komunál-Servis, s.r.o. Prešov
09.09.2022 Dodatok č. 2 ku KZ - Borbélyová Mária Veľký Cetín
08.09.2022 Dodatok č. 1 ku KZ č. 4970/1-2, 4977/1, 4-6, 4984/7 VCE /2022 - Borbélyová Mária Veľký Cetín
01.08.2022 Kúpna zmluva 1 € Borbélyová Mária, Veľký Cetín
22.07.2022 Zmluva o poskyt.audítorských služieb 1900,- € NB Consult s.r.o.
18.07.2022 Kúpna zmluva 466 € Gyurián Rudolf, Veľký Cetín
08.07.2022 Zmluva o poskyt.dotacie na podporu kultúry 1100,- € NSK Nitra
09.07.2022 Zmluva o poskyt.dotacie na podporu športu 1150,- € NSK Nitra
24.06.2022 Zmluva o poskyt.dotacie na podporu rozvoja cest.ruchu 1000,- € NSK Nitra
24.06.2022 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu 2,- €/obyv. Obec Paňa, Obec Vinodol
15.06.2022 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v Obci Veľký Cetín 10 000,- € Slovenský futbalový zväz Bratislava
27.04.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020 0,- € Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
02.03.2022 Zmluva o nájme nebyt. priestorov 1 734,20 € AB Dental s.r.o. , Nitra
02. 03. 2022 Kúpna zmluva 2700 € Dávid Tóth – Prosit, Veľký Cetín
25. 02. 2022 Zmluva č. 1/2022 o preprave žiakov do základnej a materskej školy 0 € NADÁCIA VIDÉO, Kapucínska 7, 811 03 Bratislava 1
04. 02. 2022 Zmluva č. 6/1000176408 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Čl. III Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
04. 02. 2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 40,59 €/mes. Slovak Telekom, a.s.
31. 01. 2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 2694,51 dieťa/rok € PODZOBORIE, n.o., Nitra
21. 01. 2022 Príkazná zmluva č. 32/VO/02/2021/EL-KS 400,- € 1. Príkazník: Nitr.reg.združ. ZMOS
2. Dodávateľ: Komunál-Servis, s.r.o. Prešov
2021
13. 12. 2021 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb    
30. 09. 2021 Dodatok č.01 k Licenčnej zmluve U2150/2016 365,- €/štvrťrok MADE spol. s.r.o. Banská Bystrica
05. 08. 2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu 500,- € Nitriansky samosprávy kraj
03. 08. 2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 6 972,- € Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. 07. 2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1 850,-€ NB Consult s.r.o.
13. 07. 2021 Kúpna zmluva 2 554,50 €  
02. 07. 2021 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 900,-€ Nitriansky samosprávy kraj
15. 06. 2021 Zmluva o poskyt.dotacie na šport 750,- € NSK Nitra
31. 05. 2021 Zmluvu o spolupráci pri odchyte a manažmente túlavých zvierat 100- € / 1 spol.zviera Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre, o.z.
16. 04. 2021 Dohoda o ukončení NZ č. 61/2006/6 0 Slovenský vodohospod.podnik Banská Štiavnica
15. 03. 2021 Dodatok č.01 k Zmluve 6300143260 - SPP
15. 03. 2021 Dodatok č.01 k Zmluve 6300143272 - SPP
04. 03. 2021 Zmluva o spolupráci 2,50,- €/diagnostické vyšetrenie ZS2 Trade, s.r.o.
02. 03. 2021 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA 0 € ELT Management Company Slovakia s.r.o. Bratislava
25. 02. 2021 Zmluva o výpožičke bezodplatne Ing. Marek Magyar, Klasov 470
25. 02. 2021 Zmluva o spolupráci 3,- €/diagnostické vyšetrenie ZaMED Komárno, s.r.o. Komárno
24. 02. 2021 Darovacia zmluva 0 SR Inšpektorát práce Nitra
19. 02. 2021 Nájomná zmluva č. NS/001/2021 1,- € Poliklinika NSK  Šaľa
16. 02. 2021 Zmluva o dielo č. Enviro 04 2021 800,-  € Jablko ct, s.r.o. Nové Zámky
01. 02. 2021 Dodatok k Zmluve o poskyt.ver.služieb 168,55 € Orange Slovensko, a.s. Bratislava
19. 01. 2021 Doplnok č. 1 k Zmluva o dielo „Územný plán obce Veľký Cetín, Zmeny a doplnky č. 1/2019“ - K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, Nitra
15. 01. 2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb viď. Čl. III zákl.zmluvy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
08. 01. 2021 Zmluva o poskytovaní služieb viď. Čl. III Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
01. 01. 2021 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela 400,- €  štvrtročne MICHEL SERVIS s.r.o. Dolné Obdokovce 332
2020
Dátum zverejnenia Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
19. 12. 2020 Zmluva č. 1026/2020/SPZV 5.000,- € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. 12. 2020 Zmluva o dielo 500,- € Mgr. Dušan Štefánik Nitra
21. 11. 2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt.dotácie 4579,27 € Ministerstvo hospodárstva SR
29. 10. 2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 25 300,- € Ministerstvo financií SR
27. 10. 2020 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení odberného el. zariadenia Viď. Zmluva č. 121713644 Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
21. 10. 2020 Zmluva o poskyt.dotacie na cest.ruch 800,- € NSK Nitra
14. 10. 2020 Zmluva o poskyt.dotacie na šport 1000,- € NSK Nitra
14. 10. 2020 Zmluva o poskyt.dotacie na kultúru 1200,- € NSK Nitra
14. 10. 2020 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia  134,21 € Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
01. 10. 2020 Zmluva o dielo č. 20201001-13 250,-  € GRAND INVEST EUROPE, s.r.o. Bratislava
28. 08. 2020 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb Viď. Čl. IV Základná škola-Alapiskola Veľký Cetín
25. 08. 2020 Dohoda o umiestnení monitor. objektu na pozemku 30,- € Výskumný ústav vodného hosp. - užívateľ
21. 08. 2020 Zmluva o dielo 7 752,- € ZEERTS s.r.o. Nitra
21. 07. 2020 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 5,59 € Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
09. 07. 2020 Zmluva o dielo č. 202007-01 900,-  € GRAND INVEST EUROPE s.r.o. Bratislava
16. 06. 2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1 650 € NB Consult s.r.o.
21. 05. 2020 Zmluva o dielo 4 820,37 € DUROL, s.r.o. Žilina
18. 05. 2020 Zmluva o združení 250 000,- € Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. Nitra
18. 05. 2020 Zmluva č. 29171/2020 1,- € Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. Nitra
18. 05. 2020 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 1,- € Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. Nitra
18. 05. 2020 Zmluva o zriadení vecného bremena Vecné bremeno Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. Nitra
18. 05. 2020 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Záložné právo Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. Nitra
20. 04. 2020 Zmluva o dielo „Závlahový systém v obci Veľký Cetín“ 13 696,96 € INEX – Hausgarden s.r.o. Močenok
31. 03. 2020 Kúpna zmluva „WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín“  --- Príloha 3 --- Príloha 4 14 000,- € DUROL, s.r.o. Žilina
04. 03. 2020 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovanie infraštruktúry pre altenatívne palivá 4 683,75 € Ministerstvo hospodárstva SR
21. 01. 2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb bezodplatne NASES Národná agentúra pre sieťové a el. služby, Trnava
2019
27. 12. 2019 Nájomná zmluva bezodplatne Attila Vincze a manž. Adriana Vincze, V. Cetín
18. 12. 2019 Zmluva o dielo č. 022/2019 Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 15 072,58 € FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. Nitra
17. 12. 2019 Zmluva o výpožičke bezodplatne Ing. Marek Magyar, Klasov 470
10. 12. 2019 Zmluva č. 119/NR/2019 6 000,- € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
06. 12. 2019 Darovacia zmluva – osobné vozidlo SEAT LEON 0 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra SR, Bratislava
04. 12. 2019 Zmluva o poskytnutí NFP – WiFi pre Teba v obci Veľký Cetín 14 250,-€ Ministerstvo  dopravy a výstavby SR, Bratislava
20. 11. 2019 Zmluva o dielo č. 27/2019  15 000,-  €  AB-STAV s.r.o Malý Cetín 157
07. 11. 2019 Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov Obec Veľký Cetín – Zdravotné stredisko 160 000,-€ Environmentálny fond Nevädzová 806/5, Bratislava
31. 10. 2019 Zmluva o dielo „Územný plán obce Veľký Cetín, Zmeny a doplnky č. 1/2019“ 9 960,00 € K2 ateliér, s.r.o. Dlhá 16, Nitra
20. 09. 2019 Dotácia na projekt „Rekonštrukcia viacúčelového ihriska“ 10 000,-€ Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava
27. 08. 2019 Dotácia na projekt „Po stopách našej minulosti  Örökségünk nyomában“ 500,-€ Fond na podporu kultúry národnostných menšín Bratislava
12. 08. 2019 Zmluva o dielo č. 16/2019 168 421,06 € AB-STAV s.r.o Malý Cetín 157
09. 08. 2019 Spracovanie  žiadosti  o poskytnutie nenávratného fin. príspevku 800,-€ M.O. holding, s.r.o. Žilina
25. 07. 2019 Kanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa – Tlaková kanalizácia 180 000,-€ Environmentálny fond Martinská 49, Bratislava
19. 06. 2019 Dotácia na podporu cestovného ruchu 1700,-€ Nitriansky samosprávny kraj Nitra
17. 06. 2019 Dotácia na podporu kultúry 1700,- € Nitriansky samosprávny kraj Nitra
17. 06. 2019 Dotácia na podporu športu  1300,- € Nitriansky samosprávny kraj Nitra
12. 06. 2019 Zámenná zmluva 3.349,81 € Slovenská republika, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Štiavnica
23. 05. 2019 Zmluva o dielo č. 11/2019 189 473,69 € AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157
10. 05. 2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č. 46/2019 700,- €  Nadácia SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
22. 03. 2019 Zmluva o dodávke plynu viď. Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu  SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
22. 03. 2019 Zmluva o dodávke plynu viď. Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu  SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
12. 03. 2019 Zmluva o zriadení vecných bremien

bezodplatne

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
12. 03. 2019 Kúpna zmluva  100,- €  Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
26. 02. 2019 Dohoda č.  19/16/52A/10 0 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
21. 02. 2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík 30,-€/mesačne Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava
2018
Dátum zverejnenia Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
10. 10. 2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

3 000,-€ Fond na podporu kultúry národnostných menšín
5. 10. 2018

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zateplenia

130 000,-€ Environmentálny fond Martinská 49, Bratislava
1. 10. 2018 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb viď. Čl. IV ZŠ-Alapiskola V.Cetín
1. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

viď. Čl. IV ZŠ-Alapiskola V.Cetín
3. 9. 2018

Rozšírenie IBV + bytový dom 22 b.j. Veľký Cetín - Miestna komunikácia

60 527,66 € AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157
3. 9. 2018

Rozšírenie IBV + bytový dom 22 b.j. Veľký Cetín - Chodník

15 000,00 €

AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157

24. 8. 2018

Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zateplenia

136 842,11  €

AB-STAV s.r.o. Malý Cetín 15

23. 8. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

57,60 €/mes.

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice

25. 7. 2018

Dotácia  Spoločná ČOV obcí V.Cetín – Paňa

170.000, -€   

Environmentálny fond Martinská 49, Bratislava

19. 7. 2018

Dotácia na podporu cestovného ruchu

1300,- € Nitriansky samosprávny kraj Nitra
13. 6. 2018

Dodatok k Zámennej zmluve a k Zmluve o zriadení vecného bremena

0 € NADÁCIA VIDÉO, Kapucínska 337/7, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
13. 6. 2018 Zmluva o spracúvaní  osobných údajov 0 € MADE spol. s r. o.   
5. 6. 2018 Dotácia na podporu kultúry 1200,- €  Nitriansky samosprávny kraj Nitra
30. 5. 2018 Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. 05/2006 178 947,37 € AB-STAV, s.r.o. Malý Cetín 157
29. 5. 2018 Dotácia na podporu športu  1200,- €  Nitriansky samosprávny kraj Nitra
18. 5. 2018 Zámenná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena 0 € NADÁCIA VIDÉO, Kapucínska 337/7, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
26. 4. 2018 Dohoda č. 18/16/50J/21 5 174,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny Nitra
24. 4. 2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/026 9,00 € Komensky, s.r.o. Košice
17. 4. 2018 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 698,77 €/úkon JUDr. Š.Mésároš, advokát, Nitra
2017
Dátum zverejnenia Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
29.11.2017 Zmluva o pripojení odborného el.zariadenia 293,58 € Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
19.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín  č. 528/2017 3000 € Úrad vlády SR Bratislava
4. 10. 2017 Kúpna zmluva 1 € Kupujúci: Nadácia VIDÉO, Bratislava
11. 9. 2017 Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke   OTP Banka Slovensko, a.s.
11. 9. 2017 Zmluva o splátkovom úvere 64 211 € OTP Banka Slovensko, a.s.
9. 9. 2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14,90 € /mesačne Aeronet Paňa 26
31. 8. 2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1 650 € Ing. Mgr. Nora Bugárová
12. 7. 2017 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny   SLOVAKIA ENERGY
30. 6. 2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny Cenové rozhodnutie ZSE ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava 1
27. 6. 2017 Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín – Paňa
110.000 € Environmentálny fond Bratislava
26. 6. 2017 Zmluva o pripojení odborného el.zariadenia 41,94 € Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava
23. 6. 2017 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu   SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
20. 6. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 1 300 €

Nitriansky samosprávny kraj

26. 5. 2017 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 05/2006 „Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín – Paňa“ 179 948,52 € AB-STAV s.r.o.
23. 5. 2017 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality
10 000 € Ministerstvo vnútra SR OÚ Nitra
4. 4. 2017 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny VT=NT=30,- €/MWh a VO 26,50 €/MWh

Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A, Bratislava

30. 3. 2017 Dodatok č. 2/2017 k  Dohode č. 16/16/50J/16 0 €

Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny Nitra

24. 3. 2017 Dodatok č. 1 k  Dohode č. 16/16/52A/147 0 €

Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny Nitra

6. 2. 2017 Základná škola-Alapiskola Veľký Cetín vykurovací systém 21 498,55 €

KP-MONT Peter Kóňa Nitrianske Hrnčiarovce

27. 1. 2017 Balík Biznis linka M 239,97 € Slovak Telekom, a.s.
23. 1. 2017 Dohoda č. 17/16/050/1 3 376,44 € Úrad práce sociálnych vecí a  rodiny Nitra
2016
24. 11. 2016 Zmluva o poskytnutí podpory 64 532,00 € Environmentálny fond Bratislava
15. 11. 2016 Nelegálne skládky v k.ú. Veľký Cetín 67 796,40 € AB-STAV s.r.o. Malý Cetín
21. 10. 2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM 1,- €/obyvateľ DataCentrum Bratislava
19. 10. 2016 Licenčná zmluva č. U2150/2016 1 €; 225€/Q MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
2. 8. 2016 Oprava strechy školskej jedálne ZŠ Veľký Cetín 18 538,89 € Aquafol NR s.r.o.
28. 7. 2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 300 € Nitriansky samosprávny kraj
15. 7. 2016 Poistná  zmluva číslo: 4419008271 497,83 € Komunálna poisťovňa, a.s.
8. 7. 2016 Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 0,00 € ŠJ ZŠ Veľký Cetín
26. 4. 2016 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 86,77 € GENERALI Poisťovňa a. s.
20. 4. 2016 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 4419004160 0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
15. 4. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
17. 3. 2016 Zmluva o poskytnutí služieb PHSR 1 000,00 € Prounion, a.s.
26. 2. 2016 Dohoda číslo 16/16/52A/26
0,00 € ÚPSVaR Nitra
5. 2. 2016 Dodatok č. 1/2016 0,00 € ÚPSVaR Nitra
28. 1. 2016 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe 0,00 € ÚPSVaR
2015
30. 12. 2015 Zlmuva o pripojení k IS DCOM (pdf) 0,00 € DEUS
10. 11. 2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf) 0,00 € Západoslovenská distribučná a.s.
29. 10. 2015 Dohoda na vykonávanie akivačnej činnosti (pdf) 0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nitra
29. 10. 2015 Dohoda o poskynutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta (pdf) 0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nitra
29. 10. 2015 Dohoda o poskynutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti (pdf) 0,00 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nitra
15. 10. 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (pdf) 1700,00 € Ing. Marta Serenčéšová
9. 10. 2015 Príkazná zmluva (pdf) 300,00 € ZMOS
8. 10. 2015 Príkazná zmluva (pdf) 300,00 € ZMOS
30. 9. 2015 Dodatok č. 1 k Zmluve IS DEUS č. ZLP-2014-0059/OPIS (pdf) 0,00 € DEUS
19. 8. 2015 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (pdf) 5, 59 € Západoslovenská distribučná a.s.
28. 7. 2015 Kúpna zmluva Zsl.distribučná (pdf) 100,00 € Západoslovenská distribučná a.s.
30. 6. 2015 Mandátna zmluva 150,00 € / Q Ronald Loskot
5. 6. 2015 Darovacia zmluva (pdf) 0,00 € SR – Ministerstvo vnútra SR Bratislava (t.j. darca) 
2. 6. 2015 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (pdf) 53.084,10 € Environmentálny fond Bratislava
25. 5. 2015 Zmluva o spolupráci (pdf) 370,00 € Angéla Ballová - GLOBAL
20. 5. 2015 Dodatok č.1 k zmluve PPA (pdf) 0,00 € PPA
15. 5. 2015 Dodatok č. 11 k zmluve o dielo (pdf) 55 878 € DAPEX s.r.o.
14. 5. 2015 Zmluva o bežnom účte (pdf) 0,00 € VÚB, a.s.
24. 4. 2015 Zmluva FoArch (pdf)  1300,00 € FoArch spol. s r.o.
24. 4. 2015 Dodatok č.2 SPP (pdf)  0,00 € SPP
27. 2. 2015 Zmluva o dielo na realizáciu kamerového systému (pdf)  13 098,96 € GMR, s.r.o.Veľké Zálužie
13. 2. 2015 Zmluva Slovak Telekom, a.s. (pdf)  10,00 € Zmluva Slovak Telekom, a.s.
5. 1. 2015 Zmluva STILICO, s.r.o Bratislava (pdf)  997,00 € Zmluva STILICO, s.r.o Bratislava

 

 

1700,- €